El Govern aprova el Projecte de llei d’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.

 
El Govern ha aprovat el Projecte de llei d’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals amb l’argument d’adaptar el marc legal dels col·legis professionals en l’exercici de la professió a la directiva europea i a les necessitats actuals. La normativa, que substituirà la de 2006, té com a destinataris directes els 130 col·legis professionals d’àmbit català i 18 consells de col·legis professionals catalans.
 
El text preveu col·legis d’adscripció voluntària per la llei estatal i reforça, entre altres aspectes, la delegació de funcions públiques de l’Administració a les corporacions professionals.
 

Aquí podeu accedir a la notícia que ha publicat la Generalitat.