El passat 25 de febrer de 2017 es va celebrar l’Assemblea General Ordinària del COTOC.

La Sra. Marta Gutiérrez, degana del COTOC, va donar la benvinguda a les i els assistents i va agrair l’assistència a les persones col·legiades presents. També va donar la benvinguda a les noves membres de la junta de govern, la Sra. Maria Baladas, vocal de competències professionals, i la Sra. Inés Solsona, vocal de comunicacions.

La Sra. Silvia Callejas, secretària del COTOC, va donar pas als punts de l’ordre del dia que van ser sotmesos a votació i van ser aprovats per unanimitat.

Primerament va quedar aprovada l’acta anterior. En segon lloc, la Sra. Estefania Montiel, vicedegana del COTOC, va presentar la memòriad’activitats del COTOC 2016. Seguidament, la Sra. Patricia Martínez, tresorera del COTOC, va fer una presentació excel·lent de la liquidació del pressupost vençut i l’inventari-balanç de situació del 2016, així com del pressupost d’ingressos i despeses del 2017. A continuació es presentà l’inventari-balanç i l’informe d’auditoria de l’exercici 2016. La Sra. Roser Massana, vocal de legislació del COTOC i referent de la Comissió de Codi Deontològic, va presentar el  Codi deontològic del COTOC i la gran feina realitzada per a la seva elaboració. Aviat, es publicarà i difondrà per a donar-se a conèixer. És una gran notícia pels Terapeutes Ocupacionals de Catalunya!

Finalment es va obrir el torn de precs i preguntes on es van comentar aspectes d’interès.

Es va acomiadar, amb un petit homenatge, a la Sra. Marta Iglesias i la Sra. Manuela Yerbes, per la seva gran tasca durant els darrers 4 anys, com a vocals, en la junta de govern.

En breu les persones col·legiades podreu accedir a l’acta de l’assemblea a la pàgina web del COTOC.