El senat aprova la Llei de creació del Consell General de Col·legis de Teràpia Ocupacional

pdf

Us informem que el Ple del Senat reunit el passat dimecres dia 12 de novembre de 2014 va acordar aprovar per 240 vots a favor i 1 en contra la Llei de creació del Consejo General tal i com li va remetre el Congrés dels Diputats. Fent click aquípdf accedireu al Diari de Sessions del Senat de data 12 de novembre, on a la pàgina 51 (12568) hi trobareu la transcripció de les intervencions dels senadors i les votacions del Projecte de Llei. 

D’altra banda, atès que el text del Projecte de Llei aprovat pel Senat és el mateix que li va remetre el Congrés, i per tant, no s’han inclòs modificacions, queda definitivament aprovat per les Corts Generals, i actualment només resta la seva publicació al BOE.