Es crea el Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció social i sanitària (PIAISS)

El passat 27 de febrer es va publicar al DOGC l’Acord GOV/28/2014, de 25 de febrer, pel qual es crea el Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció social i sanitària (PIAISS) i es van aprovar els àmbits bàsics de l’acord marc de col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el Departament de Salut. 
Aquest pla vol garantir el continuum assistencial mitjançant un abordatge col·laboratiu del procés d’atenció a la persona i la família entre les diferents xarxes d’atenció i diferents àmbits (xarxes de residències assistides de gent gran i de persones amb discapacitat, xarxa sanitària d’utilització pública, xarxa de serveis socials bàsics, xarxa de salut mental i xarxa de llarga estada sociosanitària).