Es demana modificar el projecte de decret sobre centres i consultes sanitàries al departament de salut

Durant el mes d’abril s’ha sol·licitat, a través de l’entrega d’unes al·legacions durant el tràmit d’informació pública, modificar el Projecte de Decret pel qual s’estableixen els requisits i les garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris i els procediments per a la seva autorització i registre. Concretament es demanà modificar l’article 3.2 relatiu a la definició del concepte de “consulta d’altres professionals sanitaris”, i incorporar de forma expressa als terapeutes ocupacionals en l’enumeració de professionals sanitaris que es citen en la definició.