Comunicació del Consell General de Col·legis de Teràpia Ocupacional sobre la teleassistència.