Noticias

Resolució beca ENDAVANT TO

El procés de selecció del guanyador de la beca ENDAVANT TO és dut a terme de forma anònima per un comitè avaluador compost per membres de la Comissió Científica del Col·legi …

La Seu del COTOC – Cessió d’espais

La seu del COTOC actualment està ubicada a la planta baixa, despatx 5, de l’edifici del COACB al carrer Casp, 130 de Barcelona. Aquest és un edifici que es troba a l’Eixample de Barcelona, …

Adhesió del CGCTO a la WFOT

El Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales (CGCTO), del qual el Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya n'és part, ha tingut el plaer d'anunciar la seva pertinença a la …