Noticias

Sobre les necessitats urgents en l’àmbit de la salut mental a Catalunya

 

Maig 2020

Sobre les necessitats urgents en l’àmbit de la salut mental a Catalunya


L’emergència sanitària causada per la pandèmia de la COVID-19 estar sent un dels majors desafiaments als quals el nostre Sistema Sanitari i, en conseqüència, els professionals sanitaris han hagut d’afrontar. És evident que el sistema s’ha hagut de reorganitzar per a poder donar una resposta immediata dirigida a l’atenció de pacients crítics i aguts.

Tanmateix, a mesura que les setmanes van passant les conseqüències en la salut mental de la població es van fent cada vegada més evidents. Estar clar que el conjunt de la societat ha hagut de canviar les seves ocupacions i transformar les seves rutines per a poder adaptar-se a la nova situació actual. Tot i no ser-ne del tot conscients, les alteracions en les pròpies ocupacions diàries provoquen diferents graus d’afectació en la salut ocupacional de les persones. Tenir consciència del valor de les activitats quotidianes essencials és un element bàsic i imprescindible per a la salut ocupacional de qualsevol persona. La teleassistència, en la majoria de casos, ha sigut el mitjà de seguiment, i els espais virtuals l’alternativa, els quals, malauradament, no estan a l’abast de tots. Un exemple clar són les persones amb trastorns mentals severs, que viuen en situacions d’alta vulnerabilitat i que aquesta situació de confinament els estar comportant conseqüències encara per descobrir.

Tots aquests canvis ocupacionals en les rutines, els contextos i els canvis d’activitats, sumats a les possibles pèrdues de persones estimades (de les quals no s’han pogut acomiadar i poden provocar situacions de post-trauma), a la informació de la propagació del virus i les seves catastròfiques conseqüències en la societat, els canvis en la manera de comunicar-nos entre uns i altres, l’anunciada i imminent crisi socio-econòmica, l’exposició a un alt estrès amb risc de contagi i falta de mitjans adequats pels professionals sanitaris, i totes aquelles pors viscudes per les persones infectades per la COVID-19; elevaran els nivells de soledat, ansietat, depressió, consum nociu d’alcohol, consum de substàncies tòxiques, i comportament autoagressiu o de temptativa de suïcida (Lozano, 2020). Aquestes qüestions que, ara mateix són d’alta prioritat, obren una nova realitat sobre la qual s’ha d’anar pensant en possibles escenaris que poden devanir. Perquè en el moment de desescalada i amb una situació de crisi econòmica, amb tot el que això comporta implícita i explícitament, una de les realitats en què ens trobarem és el bloqueig en els serveis de salut mental i d’addiccions al país.

Ja prèviament a la pandèmia de la COVID-19 els serveis, els mitjans, els recursos i el capital humà destinat a la salut mental arreu del món era millorable. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ja advertia que en el 2030 la principal causa de discapacitat en el món serien els trastorns mentals. De retruc, es calcula que en termes de pèrdues econòmiques l’impacte dels trastorns mentals serà de 16,3 bilions de dòlars entre 2011 i 2030 (Organització Mundial de la Salut, 2013).

La salut mental sempre ha sigut l’últim vagó del tren de la salut i el camí recorregut ha sigut dur i difícil per a moltes persones que han patit i pateixen un trastorn mental, i per a les seves famílies també. Els reptes assolits en les últimes dècades tornen a estar en risc sobre un col·lectiu altament vulnerable i que, malauradament, serà més ampli a conseqüència del confinament i la pandèmia.

Actualment, moltes persones segueixen desenvolupant trastorns mentals com era habitual previ a l’epidèmia però, a més, s’hi estan sumant tots aquells derivats de les conseqüències d’aquestes. Així que passats dos mesos des de l’inici de l’estat d’alarma, la provisió de rehabilitació i recuperació hauria de reactivar-se de manera urgent donant sortida a les llargues llistes d’espera que s’estan generant i donant prioritat als casos més urgents. Les empreses proveïdores dels serveis de salut han de posar a disposició de la societat els professionals socio-sanitaris adequats per tal de recuperar aquesta activitat, sempre proveint als professionals de les condicions necessàries per desenvolupar la seva feina de manera segura. De la mateixa manera que els serveis essencials i, posteriorment, determinades empreses han reiniciat la seva activitat laboral, les persones que acudien a serveis de rehabilitació pels seus processos de recuperació han de fer-ho, evidentment amb les mesures de seguretat pertinents, la qual cosa comporta la necessitat d’un pla estratègic que destini els recursos materials i humans necessaris. És cert que la majoria de serveis han seguit realitzant aquesta atenció per via telemàtica però, repetim, aquesta via no és accessible per a tothom.

De cara a la prevenció de noves èpoques de confinament fem la petició explícita de dotar a totes aquelles persones que acudeixen a diferents serveis del sistema de salut dels recursos necessaris per a poder rebre el tractament que necessiten telemàticament.

Per aquest motiu, davant d’aquestes conseqüències devastadores en l’àmbit de la salut mental i les addiccions provocades per la pandèmia de la COVID-19, un element clau serà incorporar més personal amb una visió holística de les persones en tots els serveis de salut, començant pels Centres d’Atenció Primària i fins a serveis del tercer sector, per tal de garantir aquesta atenció integral i adaptada a totes les necessitats de les persones.

Un element clau per respondre a aquests problemes i intentar minimitzar els impactes negatius de la situació és aconseguir una millor comprensió de les necessitats i els recursos existents, la qual cosa obliga a tenir professionals que s’adaptin a realitats canviants, i que desenvolupin propostes centrades en les necessitats de les persones. La crisi de la COVID-19 hauria d’aprofitar-se com una dramàtica situació, però també com una oportunitat per realitzar un aprenentatge general per apuntar a un millor futur preservant el capital físic i millorant tant el capital humà, organitzatiu i social del nostre sistema. Inclosa la salut mental, que sens dubte serà la necessitat més exponencial després de la pandèmia.

Bibliografia Lozano-Vargas, A. (2020). Impact of the Coronavirus (COVID-19) on the mental health of Health workers ang general population in China.

Rev Neuropsiquiatr, 83(1), 51-56. DOI: https://doi.org/10.20453/rnp.v83i1.3687

Organització Mundial de la Salut. (27 de maig de 2013). 66a Assamblea Mundial de la Salut. Consultat el 24 d’abril de 2020.

Disponible a : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/151028/A66_R8-sp.pdf

Si hi ha alguna entitat interessada a adherir-se al manifest, si us plau enviïn un correu a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Adhesions al manifest:


 

 

Informació Desescalada

ENLLAÇOS A FONTS D'INFORMACIÓ

 

RESOLUCIÓ SLT/983/2020, de 8 de maig, per la qual s'adopten noves mesures organitzatives en relació amb els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori, en el marc del procés d'evolució de la situació epidemiològica. https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873045&language=ca_ES

Pàgina Web del Ministeri de Sanitat sobre el COVID-19,Pàgina Web del Ministeri de Sanitat sobre el COVID-19, https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

Web de L'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, https://www.insst.es/espaciocampana-Web de L'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, https://www.insst.es/espaciocampana-covid-19

Web Gencat amb informació Fases del DesconfinamentWeb Gencat amb informació Fases del Desconfinamenthttp://web.gencat.cat/ca/coronavirus/

Canal Salut de la Generalitat per als professionals, https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-az/Canal Salut de la Generalitat per als professionals, https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-az/c/coronavirus-2019-ncov/professionals/

Guia de facilitació per l'accés a les mesures per l'aixecament de les limitacions:Guia de facilitació per l'accés a les mesures per l'aixecament de les limitacions:https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/transicion/home.htm

Document Tècnic de recomanacions d'actuació des dels serveis socials d'atenció domiciliàriaDocument Tècnic de recomanacions d'actuació des dels serveis socials d'atenció domiciliàriadavant la crisi per COVID-19.https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_GESTORES_SAD_COVID-19_Ver_2.pdf

Maneig domiciliri del COVID-19.Maneig domiciliri del COVID-19.https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-19.pdf

Activitats i mobilitat autoritzades:Activitats i mobilitat autoritzades:http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacioper-sectors-dactivitat/activitats-i-transport/index.html

 

 

 

 

Darreres mesures per les diferents regions sanitàries de Catalunya

Apreciades col·legiades i col·legiats

El COTOC, com a col·legi professional, més enllà de regular les pautes deontològiques i vetllar pel correcte i just tracte a la nostra professió, no té les competències necessàries per a disposar aspectes sanitaris i de prevenció de riscos laborals.

Recomanem a tots/es els i les nostres col·legiades que consultin a la seva empresa, la qual ha de tenir els seus propis serveis de prevenció de riscos laborals, que són els que han d'establir les pautes d'actuació dels treballadors en condicions de seguretat. Per a aquells autònoms, contractats per una empresa privada, hauria de funcionar de la mateixa manera aquesta recomanació.

A partir de demà dia 11 de maig, només els territoris sanitaris de Camp de Tarragona, Delta de l'Ebre i Alt Pirineu i Aran passaran a la Fase 1,  on es permet l'obertura de clíniques d'assistència de teràpia ocupacional sempre que sigui un local més petit de 400 mts quadrats, a excepció d'aquells que es trobin en un parc o centre comercial sense accés directe i sempre prenent les mesures d'higiene i prevenció establertes per les autoritats sanitàries.

 Enllaç BOE de 9 de maig, ordre SND/399/2020     https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/09/snd399

 

El dia d'avui el Col·legi resta a l'espera d'actualitzar el llistat de distribuïdors d'EPIS que el Departament de Salut de la Generalitat ens ha proporcionat per a tots aquells professionals que necessitin per a la seva pràctica privada tal com ens demana les autoritats sanitàries. De moment ens disposem d’aquest: 

https://iberomed.es/                                            https://www.medicalexpress.es/ 

https://www.mevesur.com/                                https://www.rehabmedic.com/

 

El Cotoc vol oferir pantalles de protecció pels autònoms que requereixen a la seva feina. Si us plau si necessiteu aquest equip de protecció, ompliu el següent formulari.

                                        https://forms.gle/oiNejbfiCi2Kqcbv8Recordeu que de moment la major part del nostre territori es troba a la fase 0. 

 

 • Girona
 • Lleida 
 • Catalunya Central
 • Àmbit Metropolità Nord
 • Àmbit Metropolità Sud
 • Ciutat de Barcelona

 

En aquesta fase, les mesures ordenades pel Ministeri de Sanitat en relació a l'obertura de centres assistencials de caràcter privat son les que teniu al BOE de 3 de maig, ordre SND/388/2020

 

Aspectes a tenir en compte a la Fase 0:   

 • Els clients han de ser atesos de manera individual: un únic client per professional.
 • S'ha d’establir un sistema de cita previa.
 • S’ha de garantir una distància mínima de 2 metres entre professional i client i d’un metre si hi ha elements de protecció com mampares.
 • S’estableix un horari d’atenció preferent per les persones més grans de 65 anys, de 10 a 12 hores i de 19 a 20 hores.
 • En el cas d’adquisició de productes de suport  s’ha de fer mitjançant recollida a l’establiment. S'ha de fer una comanda previa.Territoris en FASE 1

 • Camp de Tarragona
 • Delta de l’Ebre
 • Alt Pirineu i Aran

 

Aspectes a tenir en compte a la Fase 1:  

 • Fer trobades de fins a 10 persones que no conviuen al mateix domicili, tant a l’aire lliure com a casa. A les trobades, s’ha de mantenir la distància de seguretat i, en cas que no sigui possible, s’han de reforçar altres mesures de prevenció, com rentar-se les mans sovint.
 • Desplaçar-se dins la mateixa regió sanitària.
 • Anar a comprar o gaudir de serveis en establiments que fins ara estaven tancats i que no superen els 400 m2. No cal cita prèvia.
 • Celebrar vetlles i enterraments, tant públics com privats. De fins a 10 persones si es realitzen en espais tancats. De fins a 15 persones si són a l’aire lliure. El seguici per a l’enterrament o comiat per a la cremació de la persona difunta, es restringeix a un màxim de 15 persones, a banda de la persona que oficia.
 • Cal seguir aplicant les mesures de prevenció recomanades, com ara el manteniment de la distància social, 2m  i el rentat freqüent de mans.

Des del COTOC volem fer significatius aquells aspectes relatius a la reapertura al públic d’establiments de prestació de serveis (art.17) (Font: BOE de 9 de maig, ordre SND/399/2020):

art.10. Reobertura dels establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats.

 1. Podrà procedir-se a la reobertura al públic de tots els establiments i locals comercials minoristes i d'activitats de serveis professionals l'activitat dels quals s'hagués suspès després de la declaració de l'estat d'alarma en virtut del que es disposa en l'article 10.1 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, sempre que tinguin una superfície útil d'exposició i venda igual o inferior a 400 metres quadrats, amb excepció d'aquells que es troben dins de parcs o centres comercials sense accés directe i independent des de l'exterior, sempre que compleixin tots els requisits següents:
 1. En qualsevol cas, s'haurà de garantir una distància mínima de dos metres entre clients. En els locals comercials en els quals no sigui possible mantenir aquesta distància, es permet únicament la permanència dins del local d'un client.
 2. Que s'estableixin un horari d'atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys.
 3. Que compleixin addicionalment amb les mesures que es recullen en aquest capítol.

…..

 1. Tots els establiments i locals que puguin procedir  a reobertura al públic segons el que es disposa en aquest capítol, podran establir, en el seu cas, sistemes de recollida en el local dels productes adquirits per telèfon o en línia, sempre que garanteixin una recollida escalonada que eviti aglomeracions en interior del local o el seu accés

art. 11. Mesures d'higiene exigibles als establiments i locals amb obertura al públic.

 1. Els establiments i locals que obrin al públic en els termes de l'article 10 realitzaran, almenys dues vegades al dia, una neteja i desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents com a poms de portes, taulells, mobles, passamans, màquines dispensadores, sòls, telèfons, penjadors, carros i cistelles, aixetes, i altres elements de similars característiques… 
 1. Una de les neteges es realitzarà, obligatòriament, en finalitzar el dia

 

…..

art.17.  Serveis i prestacions en matèria de serveis socials.

Els serveis socials hauran de garantir la prestació efectiva de tots els serveis i prestacions recollits en el Catàleg de Referència de Serveis Socials, aprovat pel Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i l’Atenció a la Dependència. Per a això, els centres i serveis on es prestin aquests serveis i prestacions hauran d'estar oberts i disponibles per a l'atenció presencial a la ciutadania, sempre que aquesta sigui necessària, i sense perjudici que s'adoptin les mesures de prevenció i higiene establertes per les autoritats sanitàries. Quan sigui possible, es prioritzarà la prestació de serveis per via telemàtica, reservant l'atenció presencial a aquells casos en què resulta imprescindible. En tot cas, és garantirà la disponibilitat d'accés als serveis de teràpia, rehabilitació, atenció primerenca i atenció diürna per a persones amb discapacitat i/o en situació de dependència.

 

D'altra banda us adjuntem uns enllaços d'unes webs on apareix informació sobre les diferents fases de confinament, mesures higièniques i de seguretat a adoptar, recomanacions d'actuació des dels serveis socials d'atenció domiciliària, etc. 

 

COVID-19 - Principals normes vigents de l’ordenament jurídic publicades al BOE

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOE

 

El COTOC publica el Document Tècnic de Consultoria Ocupacional i Prescripció Ocupacional

El Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Cataluña publica el Documento Técnic de Consultoría Ocupacional y Prescripción Ocupacional, un documento que nace de la necesidad de promover la salud ocupacional e impulsar el trabajo de los y las terapeutas ocupacionales,y estos servicios en particular, para garantizar una buena conciencia ocupacional en todos los estratos de la sociedad.

El documento sirve de apoyo para el desarrollo de estrategias para impulsar la consultoría ocupacional y la prescripción ocupacional, tanto en el ámbito público como el privado, es una guía para cualquier terapeuta ocupacional que quiera desarrollar servicios de consultoría o prescripción ocupacional y unifica los procesos de atención estableciendo estándares e indicadores de calidad en su implementación. 

Para acceder al documento clica aquí.


La Junta de Gobierno del COTOC quiere agradecer al grupo de trabajo de autoras y autor su dedicación.


Junta de Gobierno del COTOC

Leer más...

IMPACTO DE LA CRISIS DEL COVID-19 SOBRE LA TERAPIA OCUPACIONAL Y SUS USUARIOS/AS

Apreciadas/os compañeras/os:

Uno de los principales objetivos de nuestra institución es defender los intereses comunes de la profesión así como proteger los intereses de las/os consumidoras/es y usuarias/os de los servicios prestados por las y los terapeutas ocupacionales.

De manera consecuente con ello, en el seno de la Asamblea General del Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales (CGCTO) se ha aprobado la iniciativa de llevar a cabo un estudio que nos permita medir el impacto que la crisis del COVID19 está teniendo en nuestra profesión, tanto en nosotras/os como en las personas que reciben nuestras intervenciones.

Para ello hemos confeccionado un formulario de recogida de datos que acompañamos a este escrito. Entendemos fundamental conocer tu percepción y opinión en lo referente a este tema. Es muy importante que respondas con la máxima sinceridad posible, de esta forma lograremos que los datos obtenidos sean reales, y la encuesta sea efectiva.

Los datos obtenidos serán tratados de forma agregada y las conclusiones extraídas servirán para evidenciar posibles situaciones de desprotección laboral, riesgo para la salud o impacto sobre nuestra actividad sufridas por las y los terapeutas ocupacionales o sus usuarios/as al efecto de ponerlos en conocimiento de las autoridades competentes y reclamar aquellas medidas de corrección que puedan revertir el impacto que la crisis del covid19 genere sobre nuestros servicios.

Tal y como podrás comprobar el formulario ha sido creado para ser cumplimentado en aproximadamente diez minutos, ya que está formado por treinta preguntas de fácil respuesta. Para rellenarlo puedes acceder desde el siguiente vínculo:

“IMPACTO DE LA CRISIS DEL COVID-19 SOBRE LA TERAPIA OCUPACIONAL Y SUS USUARIOS/AS EN ESPAÑA”

De antemano quiero transmitirte, en nombre de todo el Consejo, nuestro más sincero agradecimiento por tu esfuerzo y colaboración.

Comparte

banner colegiate mig es

banner perfil to

banner codi deontologic

Suscríbete al Breus

Mantente informado/a de todo lo que pasa en el COTOC y el mundo profesional de la Terapia Ocupacional
Acepto los Términos y Condiciones

Atención COTOC

Horario de atención: lunes de 12h a 18h, miércoles de 9h a 15h y jueves de 9h a 15h

Se debe concertar cita previa para ir presencialmente a la sede en info@cotoc.cat

logo wis 130x50

Este sitio utiliza cookies para ofrecer un mejor servicio. Para más información puedes consultar nuestra política de cookies.
Puedes aceptar todas las cookies con el botón "Aceptar".