Concert pel 5è aniversari de la Comissió Sèniors de la Intercol•legial

El 29 de febrer de 2024, Susana Redón, tresorera de la Junta de Govern del Col•legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (COTOC), i Nohra Rueda, col•legiada col•laboradora, han assistit en representació del COTOC al Concert pel 5è aniversari de la Comissió Intercol•legial de Professionals Sèniors. L’acte de celebració va tenir lloc al Saló d’Actes de la Seu Intercol•legial (Seu ICAB), situat al carrer Mallorca 283 de Barcelona.

#AniversariIntercol•legial #ProfessionalsComissióSèniors #Concert #FemXarxaCOTOC #TerapeutesOcupacionals #COTOC