CONVOCATÒRIA DE LA XVIII ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (COTOC)

El dia  6 d’abril del 2024  la Junta de Govern del COTOC, de conformitat amb el que estableixen els articles 25 i 59 dels Estatuts vigents, va acordar convocar l’assemblea general ordinària.

Data: 11 de maig de 2024
Lloc:  Sala d’actes de l’edifici COACB

C/Casp, 130 – 08013 Barcelona

L’assemblea extraordinària es celebrarà en format híbrid 1 : presencialment i amb l’opció de connectar-s’hi a través de la plataforma digital Google Meet.1a convocatòria: 10:00h
2a convocatòria: 10:15h

Tota la informació al mail.