Creació de la Comissió de Competències del COTOC

El 3 de febrer de 2024, en una primera trobada presencial es crea la comissió de competències del Col•legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (COTOC). La vocal de competències, l’Alba Soler, lidera aquesta comissió formada per persones de diferents àmbits, amb l’objectiu de donar suport puntual i transversal a diverses vocalies de la junta de govern. També s’organitzaran jornades de treball puntuals per reflexionar i treballar de manera proactiva i constructiva en el present i futur de la nostra professió en el nostre territori. En aquesta primera trobada, es comença a treballar en aquesta línia, tot un matinal de treball en el qual es va passar a l’acció constructiva. I ho vàrem poder fer en un espai ecològicament idoni per inspirar la creativitat i cura de les persones, a COCO-MAT Barcelona, al Carrer de Balmes, 229.

#ComissióCompetències #1aTrobadaTreball #TreballantConstructivament #TerapeutesOcupacionals #Diversitat #CreantEquip #Ecosistema #AssessoramentSuportJunta #COTOC #COCOMAT