Departament d’ensenyament i teràpia ocupacional. Novetats des del COTOC.

Informem de l’estat actual en relació a les possibilitats que tenim els terapeutes ocupacionals de treballar a l’àmbit d’ensenyament i els darrers moviments que s’han dut a terme des de la Junta de Govern del COTOC per millorar la situació dels terapeutes ocupacionals en aquest àmbit.  

 

 Actualment els terapeutes ocupacionals (diplomats o graduats) tenim opció de ser docents dels següents cossos de professors: 

 • Cos de professors tècnics de formació professional
  • Serveis a la comunitat (625)
  • Procediments sanitaris i assistencials (620)
 • Cos de professors d’ensenyament secundari: 
  • Processos Sanitaris (518)

Aquestes són les especialitats de formació de l’àmbit públic on ja podem ser docents amb el corresponent Màster de formació de professorat, en els centres privats dependrà de cada centre, poden escollir. 

 Per altra banda, a inicis del 2018 s’ha demanat al departament d’ensenyament ser incorporats a:

 -Cos de professors d’ensenyament secundari

 • Formació i Orientació Laboral (505)
 • Especialitat en Intervenció sociocomunitària (508)
 • Especialitat en Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics (517)

 -Cos de professors tècnics de formació professional

 • Ortopròtesi i productes de suport  (619)

 D’aquesta demanda encara no en tenim resposta però confiem en que s’accepti la nostra inclusió en les especialitats citades.