Codi Deontològic del COTOC

En aquest apartat podreu trobar el primer Codi Deontològic del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya. El Codi es va aprovar a l’assemblea general ordinària celebrada el 25 de febrer de 2017 i l’acte de presentació es va dur a terme el dia 29 de setembre de 2017.

La funció principal del Codi és regular la manera de desenvolupar les accions i activitats que es porten a terme en el marc de la teràpia ocupacional, promovent una intervenció de qualitat. Serveix com a norma de conducta professional en l’exercici de la teràpia ocupacional en qualsevol de les seves àrees d’actuació. És un document jurídic i per tant, més enllà de la legalitat vigent que els terapeutes ocupacionals tenen l’obligació de complir, el Codi estableix unes normes deontològiques específiques que dirigeixen l’exercici de l’activitat. El seu incompliment pot donar lloc a sancions per mala praxi o a l’impediment de l’exercici de la professió. També és un document aspiracional compromès amb la cerca de l’excel·lència professional, i vol esdevenir una declaració pública dels deures derivats dels principis ètics i dels valors que els terapeutes ocupacionals es comprometen a respectar.