• Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries (LOPS).

Llei que regula i defineix les professions sanitàries definint  la teràpia ocupacional com una d’elles. També defineix els registres dels professionals per a fer efectius els drets dels ciutadans. La llei és aplicable tant en l’àmbit  de la sanitat pública com en la privada.