El COTOC demana formar part de l’observatori dels Drets de la infància.


El passat divendres 21 d’abril es va sol·licitar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies modificar el Projecte de Decret pel qual es modifica el Decret 129/2006, de 9 de maig, de l’Observatori dels Drets de la Infància. Les al·legacions es centren en sol·licitar la incorporació del Col·legi com a vocal membre de l’Observatori, juntament amb els altres col·legis professionals que ja en formen part.