El perfil de Teràpia Ocupacional!

Aquí Tapa Perfilteniu el Perfil de la Teràpia Ocupacional elaborat pel COTOC!

Un document que explica, entre d’altres aspectes, el Què, l’On i el Per a què de la nostra professió.

Si creus que et pot ser útil per fer difusió de la nostra professió,  te’n podem fer arribar en paper posant-te en contacte amb vdifusio@cotoc.cat.