Elecció de la Degana del COTOC com a Membre de la Nova Junta del CGCTO en l’Assemblea General

El 27 de gener de 2024, el Col•legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (COTOC) va participar a l’Assemblea del Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales (CGCTO). La nostra vicedegana, Eva Domingo, i la degana, Carme Olivera, van assistir-hi per representar-nos. En aquesta ocasió es van celebrar eleccions del CGCTO. Sense cap candidatura presentada, la convocatòria de les eleccions es va fer a llista oberta, i la degana del COTOC, Carme Olivera, va ser escollida per votació per ser membre de la nova junta del CGCTO.

COTOC #CGCTO #COTEC #WFOT #TeràpiaOcupacional #Col•legisProfessionals #TerapeutesOcupacionals #ProfessionalsSalut #FemXarxaCOTOC #Eleccions #JuntaDirectiva #AssembleaGeneralCGCTO