Enquesta per a un treball d’investigació

Enquesta per a un treball d’investigació

El terapeuta ocupacional Gregorio Muñoz Gómez de la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid està realitzant una Tesi Doctoral que duu per temàtica “Valoració del marc teòric subjacent a la pràctica dels terapeutes ocupacionals en diferents entorns laborals a Espanya” i ha demanat al COTOC col·laboració en la difusió de l’enquesta a través de la qual recollirà les dades per a realitzar-lo.

Si voleu respondre l’enquesta feu click aquí.

L’enquesta té una duració estimada de 15 minuts.