Enviar nueva Oferta de Trabajo

A partir d'aquest acord de junta, establim que només publicarem ofertes laborals en les que es contracti a les professionals com a terapeutes ocupacionals.