Pla de desplegament de l’atenció integrada social i sanitària a les residències de gent gran

El 28 de novembre de 2023, el Govern ha aprovat el desplegament de l’atenció integrada social i sanitària a les residències de gent gran. Aquesta iniciativa va ser presentada en una roda de premsa pel conseller de Salut, Honorable Sr. Manel Balcells; el conseller de Drets Socials, Honorable Sr. Carles Campuzano; i la portaveu del Govern, Sra. Patrícia Plaja, després de la reunió del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Paral•lelament, deganat del Col•legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (COTOC) va assistir a una reunió presencial convocada per la Sra. Aina Plaza, directora general de Planificació i Recerca en Salut, i la Sra. Marta Segura, directora general de l’Autonomia Personal i la Discapacitat. En aquesta trobada, es van explicar els avanços en Atenció Integrada Social i Sanitària a les residències de gent gran i es van compartir els detalls del desplegament amb col•legis professionals, societats científiques, patronals i entitats sindicals.

https://salutweb.gencat.cat/ca/site/aiss/inici/index.html

AtencióIntegrada #GentGran #SalutSocial #Desplegament2024 #GovernCatalunya #TerapeutesOcupacionals #SomProfessionalsSalut #COTOC #Residències #SalutPública #Catalunya #Sanitat #AtencióSocial #Col•laboració #AvançosSalut