Resolució beca ENDAVANT TO

El procés de selecció del guanyador de la beca ENDAVANT TO és dut a terme de forma anònima per un comitè avaluador compost per membres de la Comissió Científica del Col·legi Oficial de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya. L’objectiu de la BECA ENDAVANT TO és aportar un valor afegit a l’exercici professional de la Teràpia Ocupacional.

Per a l’avaluació dels projectes d’investigació presentats, la Comissió Científica utilitza una rúbrica com a guia per avaluar i qualificar els diferents projectes segons els criteris seleccionats. Aquests criteris es troben a les bases de la Convocatòria de la BECA ENDAVANT TO i a continuació us els detallem, segons ponderació:

  • Innovació i originalitat (30%).
  • Implicacions per la professió i la comunitat, impacte social del projecte) (30%)
  • Coherència i rigor metodològic (10%).
  • Viabilitat i sostenibilitat del projecte (10%).
  • Qualitat del projecte pel que fa a l’estructura i l’estil (10%).
  • Inclusió de la perspectiva de gènere en la redacció i conceptualització del projecte (10%).

Cada un dels criteris anteriors disposa dels seus indicadors d’avaluació i una escala de qualificació que ens permet conèixer el grau d’assoliment i el nivell d’execució de cada projecte avaluat. El premi s’atorga al projecte d’investigació que compleix els criteris exposats i les seves competències amb major puntuació.

Els membres de la Comissió Científica del COTOC comuniquen que el projecte d’investigació guanyador de la BECA ENDAVANT TO 2022 el projecte titulat “Herramientas para medir habilidades científicas y de autoconfianza para la práctica basada en la evidencia en terapeutas ocupacionales españoles (InstrumenTO-PBE)” presentat per la terapeuta ocupacional Paula Fernández Pires i equip

Des de la Comissió Científica els hi fem arribar les nostres felicitacions.