GRUP MIFAS – PERMOBIL Jornada Prevenció d’úlceres i posicionament