HU Institut Pere Mata JTF Quality Rights

HU Institut Pere Mata JTF Quality Rights

Quan

30/05/2024    
0:00

Tipus curs

HU Institut Pere Mata

JTF Quality Rights

30 de maig de 2024

 

QUALITY RIGHTS Instrument de Qualitat i Drets de l’OMS
Actuar, unir i empoderar per a la Salut Mental
L’Organització Mundial de la Salut va posar en marxa l’any 2021 el
programa Quality Rights , una eina dissenyada per avaluar l’atenció en
salut mental i discapacitat dels serveis i organitzacions d’arreu del
planeta que actuen en aquest àmbit, amb l’objectiu de millorar-ne la
qualitat i fomentar els drets humans.
El programa Quality Rights de l’Organització Mundial de Salut promou i
facilita una atenció de qualitat basada en els estàndards internacionals
de drets humans en tot tipus de serveis de salut mental i discapacitat,
generant una nova mirada.
Els objectius que busquen son:
Crear capacitat per a combatre l’estigma i la discriminació i
promoure els drets humans i la recuperació.
Promoure la participació de les persones amb experiència pròpia i
fer costat a la societat civil
Crear serveis i suports basats en la comunitat que respectin i
promoguin els drets humans
Crear una comunitat de serveis de salut mental basats en la
recuperació.
Reformar les polítiques nacionals i la legislació d’acord amb la
Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD) i
altres normes internacionals de drets humans
Donar suport al desenvolupament d’un moviment social que
influenciï la presa de decisions i advoqui per a aquests drets.
Aquesta nova mirada és el marc que dona cabuda noves realitats com
poden ser el rol de Tècnic de suport entre iguals , que des del Pla
Director de Salut Mental i Addicions s’ha impulsat la seva incorporació a
les Unitat Funcional de Recuperació i Projecte de Vida o el model de la
Planificació de Decisions Anticipades (PDA) en salut mental com a eina
per promoure i garantir la capacitat d’autodeterminació de la persona
en condicions d’estabilitat clínica, contemplant fins i tot un període de
crisi.
L’Institut Pere Mata i els/es professionals que l’integren tenen una ferma
convicció de voler ser referent en aquest àmbit, amb ambició de liderar
la seva difusió i implementació en el territori.
Amb aquesta voluntat s’ha gestat aquest jornada, que és la primera
etapa de tot un procés formatiu i de treball per consolidar la orientació
cap aquestes objectius.

 

 

JTF Quality Rights