VALIDA Jornada «Accessibilitat, normativa i subvencions»