Estudi sobre la situació de la TO en l’àmbit de la salut mental

pdf

La EUIT ha demanat al COTOC la seva col·laboració fent difusió del qüestionari Estudio sobre la situación de la Terapia Ocupacional en Salud Mental en diferentes Comunidades Autónomas.

Es tracta d’un projecte que sorgeix des de l’”Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN) on un grup de professionals de teràpia ocupacional van constituir un grup de treball per a realitzar un estudi a nivell estatal sobre la situació de la professió en l’àmbit de salut mental. 

Per a més informació i poder participar-hi fes click aquípdf.