Èxit del Taller Formatiu d’Embenat Neuromuscular del COTOC!

Curs Embenat neuromuscular 2 WebEl passat dissabte 26 d’abril es va dur a terme el primer Taller formatiu al COTOC: Embenat Neuromuscular per a Terapeutes Ocupacionals. Els alumnes van destacar l’alta qualitat teòrica dels continguts i l’interès en ampliar les hores i els coneixements en la temàtica. Varen poder experimentar amb diversos embenats en les diferents parts corporals compromeses durant l’acompliment ocupacional humà.

Curs Embenat neuromuscular 1 Web