I Jornada de Teràpia Ocupacional del COTOC: Reflexions Ètiques en la Teràpia Ocupacional