I Jornada de Teràpia Ocupacional del COTOC

Jornades etica 1El 19 de febrer del 2016 va tenir lloc la I Jornada de Teràpia Ocupacional del COTOC que duia com a títol “Reflexions ètiques en la Teràpia Ocupacional” i com a fil conductor la ètica passant per la intervenció del/a terapeuta ocupacional per les diverses etapes del cercle vital.

La jornada va començar amb una ponència del Sr. Sergio Ramos, doctor en Filosofia i Bioètica, que va parlar del canvi de paradigma que s’està donant en l’assistència sanitària, passant del paternalisme a les decisions compartides. També va parlar del Document de Voluntats Anticipades, poc conegut entre els terapeutes ocupacionals.

Les següents ponències de diverses terapeutes ocupacionals van posar en evidència situacions on la ètica professional es posa en joc a través de casos clínics.

La Sra. Marta Iglesias va tractar temes com la interculturalitat en la intervenció en l’àmbit de l’atenció precoç, entre d’altres.

Jornades etica 2La Sra. Maria Baladas va posar sobre la taula situacions que poden esdevenir en l’àmbit domiciliari, un entorn íntim i personal on el/la terapeuta ocupacional ha de deixar clar l’enquadrament terapèutic.

La Sra. Inés Barriga va exposar diversos dilemes ètics reals que havien sorgit del Grup d’Especialització en Gent Gran del COTOC i van crear debat entre els assistents.

La jornada va finalitzar amb l’exposició de la Comissió de Codi ètic i deontològic del COTOC sobre la feina feta fins ara i el debat per grups de treball.

Sense dubte, una jornada molt profitosa on vam poder compartir experiències i opinions respecte l’ètica en la intervenció.