II Jornada de Teràpia Ocupacional del COTOC: Teràpia Ocupacional i investigació.

El passat 17 de febrer de 2017 es va celebrar la II Jornada de Teràpia Ocupacional del COTOC: Teràpia Ocupacional i investigació. Va tenir lloc al Centre Cívic Pati Llimona de Barcelona on va haver-hi una gran afluència de Terapeutes Ocupacionals.

La jornada va començar amb unes paraules de benvinguda de la Sra. Marta Gutiérrez, degana del COTOC, i la vocal de formació continua, la Sra. Catalina Comas.

La Sra. Silvia Sanz començà la jornada amb la 1ª ponència, “Vivir tras el golpe. Trayectorias sociales de personas que sobreviven a un traumatismo craneoencefálico”. Va parlar dels factors implicats en la vida de les persones que han patit un TCE, des del primer moment del traumatisme i en el seu futur. Es va reflexionar i analitzar sobre el complex entramat social en què es troben aquestes persones. La segona ponència va ser a càrrec de la Sra. Hayley Walsh: “Investigación y Rehabilitación con personas en Amnesia Postraumática (APT) después de un daño cerebral traumático.” Va explicar l’estudi que està realitzant, estructurat i consecutiu, de la recollida d’informació precisa pel tractament en els dèficits amb persones en fase d’APT; instrument elemental pel pronòstic i la realització d’estudis d’investigació.

A continuació, la Sra. Jennifer Grau va exposar: “La Teràpia amb suport Musical en la neurorehabilitació de persones que han patit un ictus.” A partir d’un treball terapèutic, mitjançant una activitat significativa com és la música, s’han trobat relacions de millora entre les capacitats motrius, emocionals i cognitives de les persones afectades. També va parlar sobre una investigació futura a escala internacional per demostrar més evidències en diferents contextos socioculturals.

L’última ponència va ser a càrrec de la Dra Begoña Román: “Aspectes ètics de la investigació en teràpia ocupacional.” Va exposar d’una forma clara i pragmàtica les creences falses sobre l’ètica i la recerca, l’ètica de la recerca i la recerca en la teràpia ocupacional. Va destacar la importància d’investigar pel desenvolupament de la professió, sempre tenint present el benefici per l’usuari, aspecte que implica posar en joc molts components ètics, com ara la proposta de què i perquè es fa recerca o la publicació dels bons i no tan bons resultats, entre d’altres.

La jornada va tenir un gran èxit i va convidar a la reflexió, sobre la gran importància de la investigació pel futur de la professió.

Gràcies a tots els assistents!!!