Informació sobre l’Avantprojecte de Llei de Serveis i Col·legis Professionals

Des del COTOC seguim treballant per a que la Teràpia Ocupacional tingui el mateix tracte que les professions sanitàries a l’Avantprojecte de Llei de Serveis i Col·legis Professionals (ALSCP), això és, que segueixi sent una professió d’obligada col·legiació. En aquest sentit, el passat 1 de febrer vam assistir a la reunió de la comissió estatal sobre ALSCP on hi assisteixen totes les organitzacions de teràpia ocupacional de l’estat. 

En aquests moments, l’ALSCP està al Consell d’Estat i aquest, el dia 27 de febrer de 2014 va emetre el dictamen (Dictamen número 1434/2013) que properament serà publicat. S’acosta el moment en que el text passi al Congrés dels Diputats on els grups polítics podran fer esmenes a l’articulat.

Per això, des del COTOC es va crear l’informe tècnic de teràpia ocupacional, per a poder argumentar davant dels grups polítics el paper de la TO dins de l’àmbit de la sanitat i defensar així que des dels diferents grups polítics amb representació al congrés dels diputats es reclami la posició de la teràpia ocupacional com a professió d’obligada col·legiació, com la resta de professions de la LOPS  (Llei Orgànica de les Professions Sanitàries). 

Per altra banda, el COTOC ha inciat els tràmits per a formar part de la Intercol·legial, entitat catalana de la qual formen part més de cent col·legis professionals de Catalunya.

El passat 17 de febrer el COTOC es va reunir amb el Sr. Oriol Rusca, president de la Intercol·legial i Degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona. La reunió es va fer conjuntament amb el Col·legi de Logopedes de Catalunya i el Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya, col·legis que es troben en la mateixa situació que el COTOC respecte l’ALSCP, amb la intenció d’iniciar accions conjuntes i de demanar el recolzament de la Intercol·legial. A la reunió es va informar que des d’aquesta entitat es  redactarà un  document reclamant la col·legiació obligatòria per a tots els col·legis professionals.