Inscripció a la bossa de perits judicials

Estimat col·legiat/a,

D’acord amb la petició feta pel COTOC al Departament de Justícia, on demanaven que els terapeutes ocupacionals poguessin formar part de les llistes de perits disposats a actuar davant els òrgans judicials de Catalunya per a l’any 2021. Requeriments per formar part de les llistes. Cliqueu el següent enllaç.

https://www.cotoc.cat/transparencia/documentacio/download/5-protocols/301-condicions-de-les-llistes-de-perits-judicials

Com a recordatori, un indiquem que:
– La inclusió dels perits a la llista és totalment voluntària.
– En el cas que un perit no accepti un nomenament fet per l’òrgan judicial sense una causa justificada, aquest perdrà el torn de la llista.
– La indicació de l’àmbit territorial d’actuació dels perits s’ha de fer en funció del seu domicili professional i, per tant, el desplaçament respecte de l’òrgan judicial no ha de ser un impediment per acceptar l’encàrrec.
– Només es poden marcar les especialitats i subespecialitats que corresponguin al col·legi professional i a la titulació informada. En la documentació adjunta trobareu les noves especialitats i subespecialitats que s’han inclòs al llistat del 2021.

Tots els col·legiats/es que vulgueu inscriure-us i formar part de les llistes de pèrits heu  d’omplir el següent document de l’enllaç: https://forms.gle/8uMEzAN5CppRePEMA,  abans del 15 de desembre de 2020. Per qualsevol dubte, envieu un correu a info@cotoc.cat

Us agraïm la vostra col·laboració i, com sempre, restem a la vostra disposició per a qualsevol informació complementària o aclariment que necessiteu.

Atentament

la Junta de Govern