Intrusisme Formatiu i Professional

Des de la Junta de Govern i des de la Comissió de Difusió i Competències Professionals s’està treballant per protegir la Teràpia Ocupacional de l’intrusisme formatiu i laboral.

Si trobes informació en que es fa un ús inadequat de la TO posa’t en contacte amb legislacio@cotoc.cat.

Alguns col·legiats ja han informat de cursos com aquests:

Emprendrem les accions necessàries.