IV Jornada Helios Pardell sobre Acreditació de Formació Continuada

El passat dia 23 d’Octubre, a l’auditori del Cosmocaixa, va tenir lloc el quart Memorial Hèlios Pardell  on van participar més de 300 directors i/o organitzadors d’activitats formatives de Catalunya.

Els objectius d’aquesta edició van ser:
a) Reflexionar sobre les estratègies que cal implementar per avaluar l’impacte de la formació continuada als serveis de salut.
b) Mostrar el nou aplicatiu informàtic que servirà per gestionar el sistema d’acreditació.

El Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries vetlla pel desenvolupament i millora de les competències professionals i per la carrera professional.

A la jornada es van debatre entre el diferents Consells Tècnics  aspectes al voltant de la pregunta “Quines estratègies cal implementar per avaluar l’impacte de la formació?” La Sra. Jennifer Gallego, Presidenta del Consell Tècnic de Formació continuada de Teràpia Ocupacional, va reflexionar sobre el possible disseny d’un Programa per l’avaluació de l’impacte de la FC basat en el  procés d’intervenció de la TO on es proposava fer un disseny d’investigació longitudinal i tranversal per a poder esbrinar l’impacte de la FC en els professionals.