IX Jornada sociosanitària d’Infermeria i fisioteràpia. Març 2018.

El passat dia 23 de març de 2018 va tenir lloc a Martorell la IX Jornada sociosanitària d’Infermeria i fisioteràpia, organitzada per l’Hospital Sagrat Cor de Martorell.

Aquest any es va centrar en la rehabilitació integral en el dany cerebral adquirit (DCA).

El DCA configura una realitat sanitària i social de magnitud creixent i de gravetat extraordinària, que exigeix una resposta cada cop més especialitzada, en la mesura que les noves tecnologies i la investigació ho permetin.

Existeix un consens, pràcticament generalitzat, que considera que l’establiment d’una xarxa específica de recursos sanitaris i socials, per l’abordatge integral del DCA, és una necessitat.  Així com la rapidesa en que aquests pacients han de ser atesos mitjançant un intens i exhaustiu procés rehabilitador. Aquest fet és fonamental per la recuperació de les seves capacitats, essent indispensable disposar d’unitats especifiques en les que es tracti el DCA per equips multidisciplinaris.

A la jornada hi van participar diferents ponents, dels que destaquem les aportacions de dues terapeutes ocupacionals (TO): la Sra. Susanna Morón (TO Institut Guttmann), que va fer una aportació sobre les noves tecnologies en la neurorehabilitació del DCA i la Sra. Esther Romaguera (TO Hospital Sagrat Cor, Martorell) que va parlar sobre les sales Snoezelen.

La Sra. Susanna va donar a conèixer diferents dispositius d’accessibilitat a l’ordinador, tablets, mòbils, etc. tant per facilitar l’accés a la comunicació, com per a l’estimulació i tractament de l’usuari. Aprofitant els reptes de la tecnologia, va explicar les últimes tendències en robòtica per la rehabilitació de l’extremitat superior i la reeducació de la marxa. Aquest tipus de tecnologia robòtica aporta avantatges en l’aprenentatge motor i procés de neuroplasticitat a conseqüència de les múltiples repeticions i la motivació per part de l’usuari.

Si desitgeu més informació podeu contactar en la següent adreça: Smoron@guttmann.com

La Sra. Esther Romaguera va explicar el treball en les sales Snoezelen, que es centra en potenciar  els cinc sentits bàsics, la propiocepció i l’estimulació vestibular (moviment i equilibri).

Aquests entorns són segurs i permeten treballar en sedestació, bipedestació o decúbit supí. Sempre es treballa de manera individual. Són candidats d’aquestes sales, persones amb grans afectacions funcionals i cognitives. L’objectiu principal és el confort de l’usuari i que aquest estableixi vincles amb l’entorn, amb ell mateix i amb les persones que l’envolten. Es treballa amb materials com les columnes d’aigua, les fibres leds, llits d’ aigua, projectors solars, etc. elements bàsics de les sales i també amb materials de suport, com pilotes  de diferents dimensions, pesos, textures, guants sensorials, aparells lluminosos (molinet de vent , simple, duo,etc.). Cada sessió està planificada i es segueixen uns objectius proposats pel seu professional de referència (T.O, fisioterapeuta o logopeda).

 Si desitgeu més informació podeu contactar en la següent adreça: eromaguera.hsagratcor@hospitalarias.es