Jornada d’actualització de Teràpia Ocupacional i homenatge a José Ramón Bellido