Jornada de Teràpia Ocupacional de la Universitat de Vic: Innovant per Créixer