L’acord pres per l’ICASS i les patronals fa ressò a la premsa.

Es publiquen notícies relatives a l’acord signat entre l’ICASS i les patronals  a Europapress i al diari ABC. En aquestes s’explicita la dràstica disminució de les ràtios d’atenció professional a l’usuari.

Per a consultar les notícies esmentades premeu els links següents: