L’ajuntament de Viladecans estima les al·legacions presentades pel COTOC per incloure al terapeuta ocupacional com a possible coordinador de SAD.

El passat 8 de març el COTOC va fer arribar les seves al·legacions sol·licitant modificar el plec de prescripcions tècniques i incloure al terapeuta ocupacional com a possible coordinador de SAD a l’Ajuntament de Viladecans.

L’esmentat Ajuntament, el 31 de març de 2017, va acordar estimar totalment les al·legacions presentades pel COTOC i va acordar desistir del procediment de licitació del contracte administratiu de gestió del SAD de Viladecans.

Com a conseqüència es modificarà l’apartat de titulacions exigides com a Coordinador tècnic i el perfil professional.

Un pas més en la nostra professió!!