La teràpia ocupacional no serà equiparada a la categoria de monitor ocupacional

EL 7 d’abril es va publicar al BOE el Reial decret 184/2015, de 13 de març, pel qual es regula el catàleg homogeni d’equivalències de les categories professionals del personal estatutari dels serveis de salut i el procediment de la seva actualització. En la publicació oficial d’aquest RD s’han tingut en compte les al·legacions del COTOC i de diverses entitats de teràpia ocupacional de l’estat espanyol. S’ha aconseguit el que es demanava i s’ha retirat l’equivalència entre el monitor ocupacional i el terapeuta ocupacional, aspecte que es plantejava en la versió d’esborrany. També s’ha retirat la categoria “tècnic mig en teràpia ocupacional”. 

Una molt bona notícia per al nostre col·lectiu.