Llibres i manuals de Teràpia Ocupacional

 

La pàgina web RhbNeuromad. Profesionales de la rehabilitación neurológica de Madrid ha publicat l’enllaç a un blog a través del qual es poden descarregar de manera gratuïta llibres i manuals de diverses disciplines.

Per a descarregar material de Teràpia Ocupacional en anglès feu click aquí.