Manca d’entesa amb la Generalitat per retirar l’acord que posa en risc la qualitat de l’atenció a la gent gran a les residències

El Departament de Benestar Social i Família manté la voluntat d’aplicar el pacte signat per l’ICASS amb les principals patronals de centres residencials per a gent gran, malgrat les raons exposades pels promotors del manifest contra l’acord en una reunió celebrada dilluns dia 16 de desembre. Els representants dels col·legis professionals hem argumentat que les mesures acordades no són una solució econòmica viable a mig termini degut a que s’augmentarà la dependència dels usuaris i, per tant, la despesa econòmica.

La determinació de la consellera Neus Munté de continuar endavant amb la redacció de l’ordre de govern que donarà validesa al pacte ha provocat una profunda decepció entre els representants col·legials, ja que no només no es frena el pacte, sinó que a més es nega la possibilitat de debatre’l al Parlament. Els col·legis hem manifestat a la consellera la nostra total oposició a l’acord, però al mateix temps oferim plena col·laboració en la recerca d’un model d’atenció a la persona ètic i sostenible. Com a punt de partida, hem entregat a la consellera un document amb els set eixos en els quals hauria de basar-se el model, centrat en l’atenció a la persona

El model que proposem es basa en els següents paràmetres: 

 • Un model que vetlli per la dignitat i els drets de la persona en qualsevol moment de la seva vida.
 • Un model que contempli la decisió i la participació de la persona.
 • Un model que preservi i promogui les capacitats i l’autonomia de la persona.
 • Un model que no penalitzi ni discrimini la persona en funció del seu nivell d’autonomia.
 • Un model que representi una proposta real per a l’envelliment actiu.
 • Un model que fomenti l’atenció a domicili en la mateixa mesura que l’atenció residencial.
 • Un model obert i receptiu a altres models europeus.

Aquest nou model no hauria de comportar una major despesa econòmica, sinó una distribució diferent dels recursos existents. Els col·legis professionals i la resta d’entitats promotores del Manifest continuarem treballant en defensa dels interessos de tota la població.

Organitzacions que signen el manifest:

 • Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC)
 • Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT)
 • Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC)
 • Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)
 • Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (COTOC)
 • Col·legi Oficial Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
 • Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya
 • Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
 • Col·legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC)
 • Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC)
 • Alzheimer Catalunya
 • Amics de la Gent Gran
 • Federació d’Organitzacions Catalanes de Gent Gran Dones i Família (FOCAGG)
 • Associació Familiars Alzheimer Maresme
 • Federació d’Associacions de familiars de malalts d’Alzheimer de Catalunya
 • Associació de familiars d’Alzheimer de Barcelona