Màster en intervenció psicomotriu preventiva i terapèutica de la Universitat de Vic