MOLT IMPORTANT! Registre de Professionals Sanitaris de Catalunya (RPSC)

A finals de l’any 2013 es va publicar el Decret de creació del Registre de Professionals Sanitaris de Catalunya (RPSC), que es troba en una fase avançada d’implantació a través de la gestió que duu a terme l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària (AQUASC). Des del COTOC estem treballant en l’acompliment d’aquest registre, però ens manquen algunes dades. 

ÉS MOLT IMPORTANT QUE TOTES LES PERSONES COL·LEGIADES EMPLENEU ELS CAMPS QUE MANQUEN. Per fer-ho només heu d’accedir al vostre perfil professional  de la pàgina web del COTOC  (hi trobareu les opcions dins de cada apartat)  i complimentar correctament aquest registre.

Les dades que hi manquen són les següents:

 1. Lloc de naixement: el que apareix al DNI
 2. Nacionalitat
 3. Via d’accés a la universitat
 4. Diplomes d’acreditació i d’acreditació avançada (màsters i postgraus): nom i data d’obtenció.
 5. Tipus de contracte laboral
 6. Jornada laboral
 7. Vinculació laboral
 8. Funció
 9. Cobertura de responsabilitat civil
 10. Nivell o grau de carrera professional
 11. Centre professional
 12. Adreça professional

Per qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb la Secretaria del COTOC a través del correu electrònic secretaria@cotoc.cat o trucant a la seu del COTOC en les hores d’atenció al públic.