Necessitats formatives dels TO sobre les malalties reumàtiques

L’EULAR (organització europea que agrupa diversos col·lectius de professionals i persones amb malalties reumàtiques) demanen col·laboració per conèixer les necessitats formatives dels terapeutes ocupacionals que treballen amb aquest col·lectiu. Si vols participar, respon a la següent enquesta.