No es tenen en compte les al•legacions del COTOC en relació a les hores de TO a les residències de gent gran.

pdf

El passat dia 26 de febrer es va publicar al DOGC l’Ordre BSF/35/2014pdf, de 20 de febrer, l’actualització dels criteris funcionals dels serveis dels centres residencials per a gent gran de la Cartera de serveis socials.

El Departament no ha tingut en compte les al·legacions formulades pel COTOC i la resta de col·legis per tal d’ampliar les hores de dedicació, i per tant, ha acabat fixant les mateixes hores establertes en el Projecte d’Ordre.