No s’estimen les al·legacions formulades pel COTOC en relació al decret 201/2015, de 15 de setembre, dels òrgans de participació comunitària en el sistema sanitari públic de Catalunya i el decret 202/2015, de 15 de setembre, dels òrgans de direcció…

No s’estimen les al·legacions formulades pel COTOC en relació al decret 201/2015, de 15 de setembre, dels òrgans de participació comunitària en el sistema sanitari públic de Catalunya i el decret 202/2015, de 15 de setembre, dels òrgans de direcció, d’assessorament i de consulta i participació en l’àmbit de salut pública.

Us informem que el passat dijous 17 de setembre de 2015 es van publicar al DOGC el Decret 201/2015, de 15 de setembre, dels òrgans de participació comunitària en el sistema sanitari públic de Catalunya i el Decret 202/2015, de 15 de setembre, dels òrgans de direcció, d’assessorament i de consulta i participació en l’àmbit de salut pública; sense que s’estimés cap de les al·legacions formulades pel COTOC el dia 11 de desembre de 2014.

En relació amb la regulació dels òrgans de participació comunitària en el sistema sanitari públic de Catalunya, el COTOC va sol·licitar que es modifiqués la composició del Consell de Salut de Catalunya (article 3.1), del Consell de participació de les regions sanitàries (article 7.1) i de la Comissió permanent dels consells de participació dels sectors sanitaris (article 11.3) per tal que s’incorporés un representant del COTOC en representació de la professió. Tanmateix, en el Decret 201/2015 publicat al DOGC podem observar que aquests articles no s’han modificat, i per tant, el Departament no ha incorporat al COTOC com a membre d’aquests consells i comissions.

D’altra banda, en relació a la regulació dels òrgans de direcció, assessorament i consulta, i participació en l’àmbit de salut pública el COTOC també va sol·licitar que se l’incorporés com a membre del Consell Assessor de Salut Pública (article 4), del Consell Consultiu de Salut Pública (article 7.1.p) i del Consell de Salut Laboral (article 16.1i). Tanmateix, el Departament no ha estimat les al·legacions presentades el dia 11 de desembre de 2014 i per tant, no ha incorporat al COTOC en cap d’aquests Consells.

Seguirem treballant.