No s’incorporen les esmenes del COTOC a l’ordre del servei de club social

El passat dia 22 de juny de 2015 es va publicar al DOGC l’Ordre BSF/186/2015, de 5 de juny, del servei de club social per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, que no ha incorporat les esmenes que s’havien formulat des del COTOC. És molt probable que l’Ordre ja estigués preparada quan al Departament van tenir entrada les al·legacions, tot i així, lamentem que no s’hagin incorporat.