Notificació per la qual s’adopten mesures de caire organitzatiu

Davant la resolució de l’Hble Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya Sra. Alba Vergés i Bosch de data 5 de març de 2020 per la qual s’adopten mesures de caire organitzatiu per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 en el col·lectiu de professionals sanitaris. Ordena en el seu punt primer, entre altres, la suspensió de congressos, seminaris, simposis, jornades, cursos o altra activitat de formació de professionals sanitaris de caràcter presencial programada per desenvolupar-se a Catalunya. Podeu llegir la nòticia aquì.

Darrerament tots vosaltres rebeu informació dels vostres centres de treball sobre les mesures que s’han de prendre per protegir al personal sanitari, és per això que des del COTOC volem cridar a la calma i al sentit comú i sobretot al treball dins de l’equip interdisciplinari per assolir els objectius.

Ara mateix som conscients i valorem positivament que la seu del COTOC no pot oferir les seves instal·lacions als col·legiats per a reunions fins a nova valoració del Departament de Salut

La Junta de Govern