Nova pestanya per al traspàs a la web!

Us informem que s’ha creat un espai a la web de traspàs i assessorament de la Junta sortint a la Junta entrant, on es resoldran els possibles dubtes que puguin sorgir.

Tots els col·legiats teniu accés a l’espai, ja que està restringit només a persones col·legiades.

Per accedir aquí.