Participació del COTOC a l’Espai del Pacte Nacional de Salut

El 19 de gener de 2024, el Col•legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (COTOC) ha estat present a l’Espai del Pacte Nacional de Salut, constituït el passat 2 de juny de 2023.
En aquesta segona reunió, celebrada a l’Espai Bital de l’Hospitalet de Llobregat, s’ha presentat la metodologia de treball i el Document de Bases, elaborat pel grup d’experts durant la fase 1. Aquest document conté accions recomanades que marquen el començament de la fase participativa, la 2a fase, la qual s’inicia per a tots els col•lectius i inclou la participació ciutadana. Aquesta participació és clau per incorporar propostes destinades a transformar el sistema de salut i afrontar els reptes de present i futur.
El procés participatiu estarà obert des del 23 de gener fins al 18 de febrer de 2024 a la plataforma ‘Participa Gencat’, on es trobarà disponible el Document de Bases amb les recomanacions.

#PacteNacionalSalut #SalutCatalunya #Participa #TransformacióSalut #ConstuirFutur #TerapeutesOcupacionals #COTOC #FemXarxaCOTOC